GD-04 systém přenos do sítě GSM

 

GD-04 systém je univerzální GSM ovládač a hlásič. systém poskytuje 2 výstupní kontakty silových relé X a Y (každý až 5A/250V) a 4 vstupní svorky.

 

 

 

 

- Automatické odeslání SMS zprávy při sepnutí (anebo rozepnutí) vstupu se svorkou GND. Každé vstupní svorce (A až D) lze nastavit texty hlášení a až 8 telefonních čísel, na která se událost reportuje. Textové hlášení může být navíc zdůrazněno následným zavoláním telefonů, na které byly SMS odeslány.

- Vypínač ovládaný SMS zprávami. Pro zapnutí a vypnutí každého kontaktu si můžete nastavit své vlastní texty.

- Časový spínač, který můžete aktivovat na dálku mobilním telefonem (dobu sepnutí lze nastavit od 1s do 10hodin).

- Relé spínané prozvoněním z telefonu. Každému relé lze nastavit až 50 telefonních čísel, na která bude reagovat. Ovládání prozvoněním je v GSM síti zdarma (systém příchozí hovor nezvedne, pouze sleduje, kdo volá, a pokud je to oprávněné číslo, aktivuje při prvním zazvonění relé). To se hodí např. pro otevírání parkovacích závor apod.

- Relé spínané prozvoněním z telefonu s omezeným počtem použití. Při zadání oprávněného čísla lze nastavit limit a po jeho překročení systém volání z tohoto čísla ignoruje. To se hodí např. pro předplatné určité služby (např. počet použití parkoviště apod.). Další přístup může správce povolit dálkově (SMS příkazem).